Dominar els problemes matemàtics (6): De dues o més operacions. Inclou problemes resolts per dos camins diferents i problemes de percentatges, àrees i volums por López Apesteguía, Francisco Javier,Daniel Gabarró

Dominar els problemes matemàtics (6): De dues o més operacions. Inclou problemes resolts per dos camins diferents i problemes de percentatges, àrees i volums por López Apesteguía, Francisco Javier,Daniel Gabarró
Titulo del libro : Dominar els problemes matemàtics (6): De dues o més operacions. Inclou problemes resolts per dos camins diferents i problemes de percentatges, àrees i volums
Autor : López Apesteguía, Francisco Javier,Daniel Gabarró

Dominar els problemes matemàtics (6): De dues o més operacions. Inclou problemes resolts per dos camins diferents i problemes de percentatges, àrees i volums de López Apesteguía, Francisco Javier,Daniel Gabarró está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.

López Apesteguía, Francisco Javier,Daniel Gabarró con Dominar els problemes matemàtics (6): De dues o més operacions. Inclou problemes resolts per dos camins diferents i problemes de percentatges, àrees i volums

Reseña del editor Ensenyar a resoldre un problema matemàtic és, sens dubte, un procés que requereix un cert temps d’aprenentatge. Tanmateix, com a docents, sabem que moltes vegades no és tan important el temps que s’hi dedica, sinó el mètode amb el qual s’ensenya. Les matemàtiques poden convertir-se en un repte apassionant si es coneixen les relacions que hi ha entre les dades. Per aconseguir-ho, no es necessari invertir-hi més hores, sinó ensenyar el procés mental que es desprèn de qualsevol problema matemàtic.En aquest quadern, mostrem aquest procés a través d’un mètode efectiu, senzill i pràctic que es basa en deduir les operacions a partir de les relacions entre les dades. Perquè en qualsevol problema matemàtic podem trobar dues relacions: de suma-resta, a les quals anomenarem PPT, que impliquen una Part (P), una altra Part (P) i un Total (T); i de multiplicació-divisió, a les quals anomenarem UVT, amb una Quantitat Unitària (U) que es repeteix un cert nombre de Vegades (V) i un Total (T).Els exercicis que trobareu en aquest quadern pretenen oferir eines útils a l’alumnat per a què sigui capaç de solucionar problemes de dues i tres operacions, incloent problemes resolts per dos camins diferents i problemes de percentatges, volums, àrees i fraccions. Així, els ajudarem a adquirir una ment matemàtica per afrontar situacions que requereixin més d’una operació gràcies a una metodologia innovadora i fàcil.Concretament, en aquest quadern el vostre alumnat aprendrà a: 1.Identificar totes les relacions de l’enunciat (PPT o UVT).2. Descobrir com s’interconnecten aquestes relacions per elaborar plansde resolució.3. Elaborar dos plans de resolució diferents per a un mateix problema.4. Deduir les operacions i calcular-les.5. Respondre a la pregunta del problema i comprovar si la resposta és lògica.Deixem d’invertir esforços en repetir les mateixes explicacions que no funcionen any rere any! Redescobrim el plaer d’ensenyar les matemàtiques i obtenir-ne resultats visibles! Comencem!