PULS Biologi 7-9 Fjärde upplagan Fokus Arbetsbok 1 por Charlotta Andersson,Helene Fägerblad,Åsa Lundblom

PULS Biologi 7-9 Fjärde upplagan Fokus Arbetsbok 1 por Charlotta Andersson,Helene Fägerblad,Åsa Lundblom
Titulo del libro : PULS Biologi 7-9 Fjärde upplagan Fokus Arbetsbok 1
Autor : Charlotta Andersson,Helene Fägerblad,Åsa Lundblom

Descargue o lea el libro de PULS Biologi 7-9 Fjärde upplagan Fokus Arbetsbok 1 de Charlotta Andersson,Helene Fägerblad,Åsa Lundblom en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

Charlotta Andersson,Helene Fägerblad,Åsa Lundblom con PULS Biologi 7-9 Fjärde upplagan Fokus Arbetsbok 1

Reseña del editor PULS Biologi - Aktiv inlärning PULS Biologi är ett komplett läromedel som utgör en bred och bra grund för biologiundervisningen. Med PULS Biologi grundbok, PULS Biologi Fokus och PULS Biologi Interaktiv kan du lita på att du ger eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor som beskrivs i Lgr 11.   Grundboken Till varje kapitel i boken finns ett stort urval av olika sorters uppgifter, praktiska under­sök­ningar, diskussionsuppgifter och begrepps­träning. Flera av uppgifterna finns med varierande grad av öppenhet, så att elever kan arbeta med samma uppgift men på olika sätt, allt utifrån behov och förutsättningar. Dessutom finns det ett antal instuderingsuppgifter med ökande svårighetsgrad sist i varje kapitel. Fokusboken underlättar läsning För elever som av olika anledningar upplever biologikursen som svår rekommenderar vi PULS Biologi Fokus. Fokusboken är helt parallell med grundboken och det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. Fokusbokens texter är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse och för detta finns även omfattande stöd i lärarhandl­edningen, t.ex. begreppsträning. Lärarhandledning Till PULS Biologi finns Lärarhandledning med kopieringsunderlag (pdf). I lärarhandledningen finns många tips på hur man kan arbeta med bokens innehåll, men också många idéer kring hur man t.ex. kan samverka med andra ämnesområden eller använda andra aktörer i samhället som arbetar inom biologiområdet. Källkritisk granskning och värdering av information är viktiga bitar som lyfts fram.   PULS Biologi Interaktiv bok  Filmer, interaktiva bilder och självrättande tester i direkt anslutning till boken! Med Puls Biologi Interaktiv för åk 7-9 blir det lättare för varje elev att ta till sig kunskapen på djupet. FILMER Filmer konkretiserar det som eleven kan uppfatta som abstrakt, t.ex. hur hjärtat arbetar. Filmerna gör biologin mer lättillgänglig och levandegör biologin. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/film för att titta på en av de 31 st filmerna i Puls Biologi Interaktiv. INTERAKTIVA BILDER Interaktiva bilder visar t.ex. steg för steg hur vattnets kretslopp växer fram och inlärningen blir roligare och informationen mer lättill¬gänglig. Eleven trycker enkelt på de numrerade knapparna för att se vad som händer i förloppets nästa steg. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/interaktivbild för att titta på en av de 30 st interaktiva bilderna i Puls Biologi Interaktiv. (exemplet är en skärmdump av en interaktiv bild och knapparna går därför ej att klicka på) SJÄLVRÄTTANDE TESTER Till varje kapitel hör även två olika självrättande test. I början av kapitlet finns ett förkunskapstest som hjälper eleven att förstå vad som krävs för att kunna greppa biologin som finns i det -kommande kapitlet. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/forkunskapstest för att titta på en skärmdump av ett av de 19 st självrättande förkunskapstesterna i Puls Biologi Interaktiv. I slutet av varje kapitel finns ett kapiteltest som testar kunskaper som man bör ha tagit till sig i det lästa kapitlet. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/kapiteltest för att titta på en skärmdump av ett av de 19 st självrättande kapiteltesterna i Puls Biologi Interaktiv. Puls Biologi Interaktiv hjälper eleven att vara delaktig i sitt eget lärande och hjälper varje individ vidare till nästa steg. Puls Biologi Interaktiv individanpassar biologin!   Ett heltäckande läromedel i Biologi, Kemi, Fysik och Teknik för 79, enligt Lgr 11  PULS Biologi 79       PULS Kemi 79        PULS Fysik 79       PULS Teknik 79