Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk por Torbjörn Fagerström,Stefan Jansson,Roland von Bothmer

Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk por Torbjörn Fagerström,Stefan Jansson,Roland von Bothmer
Titulo del libro : Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk
Autor : Torbjörn Fagerström,Stefan Jansson,Roland von Bothmer

Descargue o lea el libro de Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk de Torbjörn Fagerström,Stefan Jansson,Roland von Bothmer en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

Torbjörn Fagerström,Stefan Jansson,Roland von Bothmer con Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk

Reseña del editor Frågor som berör genmodifierade växter (GM-växter) väcker mycket känslor. Olika intressegrupper har ofta helt olika uppfattningar om dessa växters fördelar och nackdelar. Det är därför svårt för den som vill bilda sig en egen uppfattning i frågan att sålla ut oberoende information, baserad på objektiva forskningsstudier, från den stora mängd vinklade information som sprids. I denna bok redogör Roland von Bothmer, Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson, ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien, pedagogiskt och sakligt för forskningsläget. Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offentligt finansierade forskare världen över och kan läsas utan specialkunskaper i ämnet. Författarna sätter in GM-växter i sitt historiska och politiska perspektiv, redogör för växtförädlingen i går och idag och blickar framåt och beskriver hur växtförädlingen kan bidra till ett hållbart naturbruk som tär mindre på jordens ändliga resurser.